خدمات ما

 

۱) انجام معاملات اوراق بهادار در بورس و فرابورس

۲) انجام معاملات در بورس کالا

۳) گزارش‌های تحلیلی از بازار و شرکت‌ها

۴) عرضه، پذیرش و ارزش گذاری اوراق بهادار

۵) انجام معاملات در بورس انرژی

۶) انجام معاملات در آتی کالا

۷) همراه تریدر معاملات آتی(کالا)

۸) همراه تریدر (اوراق)