شماره حساب‌های شرکت (بورس و فرابورس)

شماره حساب‌های شرکت ویژه معاملات در بورس و فرابورس


توجه: مشتریان محترم بورس کالا، می‌توانند شماره حساب‌های مربوطه را با کلیک بر روی اینجا مشاهده نمایند.
ردیف نام بانک شعبه شماره حساب شماره شبا
۱ ملی بورس اوراق بهادر ۰۱۱۰۴۴۱۲۱۹۰۰۹ IR۴۳-۰۱۷۰-۰۰۰۰-۰۰۱۱-۰۴۴۱-۲۱۹۰-۰۹
۲ سامان تجریش ۸۴۷-۴۰-۸۸۳۲۰۰-۱ IR۸۵-۰۵۶۰-۰۸۴۷-۰۴۰۰-۰۸۸۳-۲۰۰۰-۰۱
۳ خاورمیانه مهستان ۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۷۲۲ IR۱۳-۰۷۸۰-۱۰۰۵-۱۱۰۴-۰۷۰۷-۰۷۱۷-۲۲
۴ اقتصاد نوین سهروردی شمالی ۱۱۴-۲-۵۶۷۵۵۵۵-۱ IR۵۸-۰۵۵۰-۰۱۱۴-۰۰۲۰-۵۶۷۵-۵۵۵۰-۰۱
۵ ملت بورس کالا ۳۱۸۸۸۸۶۳۶ IR۵۰-۰۱۲۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۳۱۸-۸۸۸۶-۳۶
۶ تجارت بورس کالا ۱۰۴۳۲۰۷۳۲ IR۷۸-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۱۰۴-۳۲۰۷-۳۲
۷ پارسیان بورس کالا ۲۰۱۰۰۱۹۸۳۱۳۶۰۲ IR۱
۸ کشاورزی بورس کالا ۷۰۴۵۱۱۹۸۲ IR۴۴-۰۱۶۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۷۰۴-۵۱۱۹-۸۲
۹ پاسارگاد اوراق ۲۰۱۱۱۰۱۳۵۶۳۰۳۳۱ IR۱
۱۰ سامان جاری سی تیر ۱۸۸۳۲۰۰۴۰۸۴۹ IR۴۴-۰۱۶۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۷۰۴-۵۱۱۹-۸۲
۱۱ مسکن اوراق ۱۴۰۰۵۲۵۲۱۵۱ IR۱
۱۲ ملت ونک شیراز ۸۱۲۵۶۲۴۹۸۶ IR۰۱