مجوزهای اخذ شده

 
۱) داد و ستد در بورس اوراق بهادار تهران

۲) داد و ستد در فرابورس ایران

۳) داد و ستد محصولات فلزی در بورس كالای ایران

۴) داد و ستد فرآورده‌های نفت و پتروشیمی در بورس كالای ایران

۵) داد و ستد سیمان در بورس کالای ایران

۶) مشاور پذیرش و كارگزار معرف

۷) داد و ستد گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران

۸) داد و ستد محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران

۹) معامله سلف موازی استاندارد فراورده های نفت و پتروشیمی، محصولات سیمان، محصولات فلزی و محصولات کشاورزی

۱۰) فعالیت در معاملات برق، نفت و فراورده های نفتی در بورس انرژی

۱۱) مجوز معامله قراردادهای آتی کالا در بورس کالای ایران

۱۲) مجوز ارائه خدمات دسترسی بر خط بازار

۱۳) مجوز انجام معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا