شماره حساب‌های شرکت - بورس و فرابورس

شماره حساب‌های شرکت (بورس و فرابورس)

 

شماره حساب‌های شرکت ویژه معاملات در بورس و فرابورس

 

توجه: 
مشتریان محترم بورس کالا، می‌توانند شماره حساب‌های مربوطه را با کلیک بر روی
اینجا
مشاهده نمایند.
ردیف
نام بانک
شعبه
شماره حساب
شماره شبا
1
اقتصاد نوين
سهروردي شمالي
114256755551
IR58 0550 0114 0020 5675 5550 01
2
پارسیان
بورس کالا
20100198313602
IR40 0540 1255 2010 0198 3136 02
3
پاسارگاد
مرکزی
201110135630331
IR33 0570 0201 1101 3563 0330 01
4
تجارت
بورس کالا
0104320732
IR78 0180 0000 0000 0104 3207 32
5
خاورميانه
مهستان سعادت آباد
1005-11040707071722
IR13 0780 1005 1104 0707 0717 22
6
رفاه
ميدان جهاد
168074060
IR17 0130 1000 0000 0168 0740 60
7
سامان
سی تیر
١٨٨٣٢٠٠٤٠٨٤٩
IR36 0560 0849 0400 0883 2000 01
8
رسالت
بلوار دریا
1050047571
IR66 0700 0010 0022 5004 7570 01
9
سامان
تجریش
847408832001
IR85 0560 0847 0400 0883 2000 01
10
کشاورزي
بورس کالا
704511982
IR44 0160 0000 0000 0704 5119 82
11
مسکن
توانیر
14005252151
IR77 0140 0400 0001 4005 2521 51
12
ملي
بورس اوراق بهادار
0110441219009
IR43 0170 0000 0011 0441 2190 09
13
ملت
ونک - شیراز
8125624986
IR39 0120 0000 0000 8125 6249 86
14
ملت
بورس کالا
318888636
IR50 0120 0000 0000 0318 8886 36
15
صادرات
بورس کالا
0113780413005
IR93 0190 0000 0011 3780 4130 05
16
شهر
پاکنژاد
100844748136
IR36 0610 0000 0010 0844 7481 36