شماره حساب‌های شرکت - بورس کالا

 

شماره حساب‌های شرکت (بورس کالا)

 

 

شماره حساب‌های شرکت ویژه معاملات در بورس کالای ایران

 

 
توجه:
 
مشتریان محترم بورس تهران و فرابورس ایران، می‌توانند شماره حساب‌های مربوطه را با کلیک بر روی
اینجا
مشاهده نمایند.
ردیف
شماره حساب
شرح حساب
شعبه
شماره حساب
شماره شبا
1
100111
ملت بورس فلزات ج122144288
بورس کالا
122144288
IR190120000000000122144288
2
100115
جاري الکترونيک 17949244/95ملت کيش
آنا کیش
17949244/95
IR310120000000001794924495
3
100119
حساب سپرده الکترونيکي 1800927670 ملت
بورس کالا
1800927670
IR920120020000001800927670
4
100120
بانک سپه 2628001545/11شعبه بورس کالا
بورس کالا
2628001545/11
IR380150000000262800154511
5
100125
بانک کشاورزی - 704511960
بورس کالا
704511960
IR560160000000000704511960
6
100126
بانک تجارت-104318827
بورس کالا
104318827
IR060180000000000104318827
7
100132
بانک رفاه شعبه بورس کالا - 165075466
میدان جهاد
165075466
IR350130100000000165075466
8
100135
بانک صادرات شعبه بورس کالا- 0103469415008
بورس کالا
0103469415008
IR360190000000103469415008
9
100137
بانک صنعت و معدن 0103927675001
بورس کالا
0103927675001
IR930110000000103927675001